تاپ خبر - آرشیو

تاسیس مرکز خدمات تخصصی کشاورزی هوشمند
تاسیس مرکز خدمات تخصصی کشاورزی هوشمند

تاسیس مرکز خدمات تخصصی کشاورزی هوشمند

با اخذ موافقت اصولی از معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، مرکز خدمات تخصصی کشاورزی دقیق در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی آغاز به کار می کند.

ادامه مطلب