تاپ خبر - آرشیو

فراخوان طرح رشد و حمایت از شرکتهای فناور

فراخوان طرح رشد و حمایت از شرکتهای فناور

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از پروژه ­های توسعه محصول شرکت­ های فناور تحت حمایت رویش یا شرکتهای متقاضی پذیرش در این مرکز رشد در قالب اعتبار تحقیقاتی توسعه محصول (گرنت رشد) حمایت می کند.

ادامه مطلب