تاسیس مرکز خدمات تخصصی کشاورزی هوشمند

تاسیس مرکز خدمات تخصصی کشاورزی هوشمند

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۹ کد : ۱۰۸۰۵ تاپ خبر مرکز خدمات تخصصی کشاورزی دقیق
تعداد بازدید:۹۸۷
با اخذ موافقت اصولی از معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، مرکز خدمات تخصصی کشاورزی دقیق در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی آغاز به کار می کند.
تاسیس مرکز خدمات تخصصی کشاورزی هوشمند

با اخذ موافقت اصولی از معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، مرکز خدمات تخصصی کشاورزی دقیق در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی آغاز به کار می کند. با توجه به رسالت مجموعه جهاد دانشگاهی و با استفاده از دانش و توانایی موجود در حیطه های فناوری اطلاعات و فناوریهای نوین و کشاورزی موجود در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی و همچنین دیگر مجموعه های موجود در این نهاد، این مرکز در نظر دارد به اجرای طرح ها و پروژه های عملیاتی،  مطالعاتی و نوآورانه موردنیاز صنعت کشاورزی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد.


نظر شما :