نمایشگاه الکامپ

۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۸

گزارش تصویری حضور پژوهشکده در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ