نمایشگاه الکامپ۸

نمایشگاه الکامپ

گزارش تصویری حضور پژوهشکده در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ