گروه پژوهشی توسعه مدلهای کسب و کار - آرشیو

حضور پژوهشکده در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ
الکامپ

حضور پژوهشکده در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران در اجرای پروژه "کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استان های منطقه یک کشور" در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ حضوری فعال دارد.

ادامه مطلب