کتاب قدرت پایدار

کتاب سیستمهای قدرت پایدار منتشر شد.

تعداد بازدید:۱۱۸۸
کتاب "سیستمهای قدرت پایدار؛ مدلسازی، شبیه سازی و تحلیل" توسط حبیب راثی و زهرا اسماعیلی و با همت پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی ترجمه و منتشر شد. 
کتاب سیستمهای قدرت پایدار منتشر شد.

کتاب سیستمهای قدرت پایدار، مدلسازی، شبیه سازی و تحلیل در هشت فصل با عنوانهای ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه برق، ریزشبکه های AC/DC هیبرید: راه حل برای کارآمدی بیشتر سیستمهای قدرت آینده، گذر از حالت افت ولتاژ در سیستمهای انرژی بادی، ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع با پیکربندی مجدد شبکه و تولیدات پراکنده، ردیابی عدم اطمینان و شناخت بخشهای ضعیف یک سیستم قدرت، بهینه سازی انرژی پایدار در یک ریزشبکه هوشمند، برنامه ریزی توسعه سیستم تولید انرژی تجدیدپذیر، شبکه کوچک مبتنی بر نیروگاه برقابی کوچک برای توسعهی پایدار جوامع روستایی توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی منتشر شد. این کتاب می تواند مورد استفاده استادان و دانشجویان رشته برق، قدرت قرار گیرد. این کتاب توسط حبیب راثی و زهرا اسماعیلی ترجمه شده است.

کلید واژه ها: انتشار کتاب قدرت پایدار


نظر شما :