انجام طرح "مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی جنسیتی با تمرکز بر بانوان" توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی

۰۳ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۱ کد : ۲۴۱۲۰ گروه پژوهشی توسعه مدلهای کسب و کار تاپ خبر
تعداد بازدید:۶۷۰
طرح «مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی جنسیتی با تمرکز بر بانوان» توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی در حال انجام است.
انجام طرح "مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی جنسیتی با تمرکز بر بانوان" توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی

قرارداد پروژه «مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی جنسیتی با تمرکز بر بانوان» توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و در راستای اجرای پژوهش «تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت‌های بخش ICT برای توانمندسازی زنان» با پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی منعقد شد.

به گفته مهندس وحید ضرابی مدیر این پروژه، این طرح با محوریت گروه پژوهشی توسعه مدل‌های کسب‌وکار در حوزه IT و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیر و گروه پژوهشی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته پژوهشکده انجام خواهد شد.

هدف از این طرح، ارزیابی وضعیت دسترسی و میزان استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات زنان در سطح شهرها و روستاهای استان‌های مختلف کشور است. بررسی و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در حوزه ICT برای حل چالش‌ها و افزایش توانمندی بانوان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ارائه بسته‌های سیاستی بر حسب شرایط و ظرفیت‌های هر منطقه و استان با محوریت اشتغال‌زایی و بهبود زندگی اقتصادی و معیشتی زنان از دیگر اهداف این طرح می‌باشد. به این منظور، ضمن طراحی مدل نظری پژوهش و تدوین پرسشنامه متناظر، 4000 نمونه از میان استان‌های کشور به طریق پیمایش تلفنی تکمیل و سپس تحلیل خواهد گردید. این پروژه به مدت سه ماه از ابتدای آبان 99 و طی چهار فاز انجام خواهد شد.

کلید واژه ها: توانمندسازی بانوان شکاف جنسیتی


نظر شما :